Untitled Page
UNIFE
UNIFE zastupuje evropský železniční průmysl v Bruselu od roku 1992. Asociace sdružuje více než 80 evropských velkých a malých a středních podniků působících ve vývoji, výrobě, údržbě a rekonstrukci železničních dopravních systémů, subsystémů a související zařízení. UNIFE také sdružuje 15 národních železniční průmysl asociací z evropských zemí. Členové UNIFE mají 84% podíl na trhu v Evropě a dodávají 46% celosvětové produkce železničních zařízení a služeb. UNIFE prosazuje zájmy svých členů na evropské i mezinárodní úrovni, aktivně podporuje železniční zařízení a normy EU v rámci Evropy i jinde ve světě.

UNIFE a jeho členové pracují na vytváření a zavádění standardů interoperability a koordinují výzkumné projekty financované z fondů EU, které jsou zaměřeny na technické harmonizace železničních systémů. Prostřednictvím tohoto širokého spektra prací a zapojením se do vytváření evropského dopravního systému se UNIFE etablovalo jako důvěryhodný partner evropských institucí ve všech záležitostech týkajících se železniční a dopravy a je jedním z oficiálních podpůrných orgánů Evropské agentury pro železnice.

www.unife.org