Untitled Page
Hlavním cílem EHK je podporovat celoevropskou hospodářskou integraci. K tomuto účelu sdružuje 56 zemí y Evropské unie, mimo EU, ze západní a východní Evropy, jihovýchodní Evropy a Společenství nezávislých států (SNS) a Severní Ameriky. Dialog mezi všemi těmito zeměmi a jejich spolupráce pod záštitou EHK OSN je zaměřena na hospodářské a odvětvové otázky. Nicméně, to zajímá Členské státy OSN, které se podílejí na práci EHK OSN. Více než 70 mezinárodních profesních organizací a dalších nevládních organizací se účatní na aktivitách Evropské hospodářské komise OSN.www.unece.org
UN ECE