Untitled Page
Pozice Skupiny zástupců států (SRG):

- je poradním orgánem společného podniku, jež zastupuje členské státy a přidružené země k H2020
- zajišťuje propojení s výborem jednotného evropského železničního prostoru (SERAC) a železničního Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost (RISC)
- schází se nejméně dvakrát ročně (první zasedání bylo dne 21. října 2014)
Výkonný ředitel JU (Carlo Borghini - od 16. 5. 2016) a předseda správní rady Shift2Rail JU nebo jejich zástupci se  účastní se schůzí Skupiny zástupců států.

Úkoly SRG:
- přezkoumává informace a vydává stanoviska k aktualizaci strategické orientace společného podniku a Master plánu S2R a pokroku směrem k dosažení jejích cílů

Roční plány práce SRG:
- zajištění souladu s programem Horizon 2020 a s dalšími národními nástroji financování Unie a členských států, včetně CEF & ESIF
- zajistění souladu s právními předpisy Unie železniční dopravy a cílem SERA (Single European Railway Area).
- monitorování zapojení malých a středních podniků a příslušných aktérů ze zemí mimo tradiční železniční sektor.

Dalším úkolem je poskytovat informace a působit jako prostředník ve vztahu k S2R JU na:
- stav příslušných národních nebo regionálních výzkumných a inovačních programů a identifikaci možných oblastí spolupráce, včetně rozmístění příslušných technologií s cílem umožnit synergie a zabránění překrývání;
- konkrétní opatření přijatá na národní nebo regionální úrovni, pokud jde o šíření poznatků, organizováním cíleně zaměřených odborných seminářů a komunikační činností
- vydávání podnětů, doporučení a návrhů správní radě o technických, řídících a finančních záležitostech, jakož i na ročních plánů z vlastního podnětu
SRG