Untitled Page
Tato první společná technologická iniciativa je naší vlajkovou lodí. Miroslav Haltuf se stal předsedou Skupiny zástupců států (SRG- States Representatives Group) ve společném podniku Shift2Rail Joint Undertaking, který vznikl na základě Nařízení 642/2014/EU dne 7. července 2014. Na tomto místě se postupně budete dovídat všechny zásadní informace potřebné k tomu, aby vaše společnost se mohla případně také zapojit do činností tohoto významného evropského sdružení.
Národní platforma Shift2Rail - vzniká pro podporu na národní úrovni. Hospodářský výbor PSP ČR schválil 4.2.2016 usnesení na podporu Shift2Rail. Úspěšně se rozvíjí podpora také ze strany Ministerstva dopravy ČR.

SRG (States Representatives Group) - Ing. Miroslav Haltuf je řádným členem za ČR, od 29. 4. 2015 je předsedou SRG. Alternátem v této skupině je Mgr. Monika Jandová z Masarykovy univerzity v Brně.

Vědecká rada (Scientific committee - SC) - členem je prof.Ing.Tatiana Molková z Dopravní fakulty Jana Pernera.
SHIFT2RAIL