Untitled Page
Z evropských projektů jsme zapojeni buďto jako řešitelé,spoluřešitelé subdodavatelé nebo také jako nezávislí hodnotitelé. Působíme v aktivitách jak již probíhajících, například v 7.rámcovém programu výzkumu EU (FP7 ), tak i v nových programových tématech , jako např. CEF (Connecting Europe Facility), HORIZON 2020 (Evropský program vědy, výzkumu a inovací), EUREKA (Program aplikovaného výzkumu s podporou EU)  a snažíme se proniknout i do programů výzkumu a inovací v oblasti dopravy v USA, Asii a Austrálii. Naší prioritou jsou nyní projekty, které budou vznikat pod hlavičkou Shift2Rail (první evropská Společná technologická inciativa pro železniční sektor -JTI), k níž najdete podrobné informace v samostatném odkazu - http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/shift2rail_en.htm .
PROJEKTY