Untitled Page
Naše služby Vám umožní nalézt řešení

    v dopravě a logistice
    v oblasti marketingu a managementu v dopravě a informačních technologiích
    v oblasti informačních systémů, síťových řešení a telekomunikací
    v oblasti procesního inženýringu a projektového řízení
    při zajištění a zpracování odborných posudků v oboru železniční, kombinované dopravy a logistiky
    pro zajištění odborných přednášek s dopravní a logistickou tématikou pro školy, firmy a instituce
    pro podklady a zpracování žádosti na čerpání prostředků z evropských dotačních fondů (pouze dopravní obory a logistika - nebo na základě individuální dohody)

V části download můžete najít některé z našich odborných prezentací, odborných článků nebo studií.
PORADENSTVÍ