Untitled Page
Národní platforma Shift2Rail vzniká pro podporu na národní úrovni. Hospodářský výbor PSP ČR schválil 4.2.2016 usnesení na podporu Shift2Rail. Úspěšně se rozvíjí podpora také ze strany Ministerstva dopravy ČR.
NÁRODNÍ PLATFORMA