Untitled Page
H-Comp Consulting je sdružení odborníků s profesionálním přístupem ke každému problému, který je třeba vyřešit.


V současné době máme 2 stálé zaměstnance, kolem 15 nasmlouvaných zkušených profesionálů, kteří jsou zapojeni do mnoha aktivit v evropských i národních programech výzkumu a inovací v oblasti dopravy, logistiky, inteligentních dopravních systémů, informačních technologií a dalších oborů souvisejících s dopravou, moderními metodami řízení projektů a procesním inženýringem.


Spolupracujeme na mnoha projektech a vývojových úlohách, ale pracujeme i se svými vlastními nápady a myšlenkami. Jsme aktivní v evropském měřítku, což ilustrují naše aktivity v projektech, zapojení v mezinárodních organizacích a odráží se to v naší publikační a prezentační činnosti.


Potřebujete-li poradit, jak se zapojit do nějakého mezinárodního projektu na evropské i světové úrovni, kontaktujte nás.  Rádi vám pomůžeme, pokud sami máte dobré nápady a chuť pracovat.

O NÁS