Untitled Page
NEJBLIŽŠÍ VÝZNAMNÉ AKTIVITY A AKCE S NAŠÍ ÚČASTÍ:


23. - 24. května 2019 - Špindlerův Mlýn -  Výroční konference ŽESNAD

27. května 2019 - Praha, PSP ČR - Kolokvium ŽelAktuel 2019

29. - 30. května 2019 - Budapešť - UIC - OSŽD Seminář

24. června 2019 - Brusel - Shift2Rail Governing Board

4. září 2019 - Brusel - Shift2Rail Governing Board

21. - 25. října 2019 - Singapore - ITS World Congress (SIS ERTICO-Shift2Rail)

28. října - 1. listopadu 2019 - Tokio - World Congress on Railway Research (WCRR)..máte-li zájem o podrobnosti, kontaktujte nás!KDE JSME SE ÚČASTNILI:


11. - 12. dubna 2019 - Železniční konference Pardubice

10. - 11. dubna 2019 - Shift2Rail SRG + Dialogue on Future Rail Innovation

28. března 2019 - TEN-T&CEF Conference  - Bukurešť

18. -19. března 2019 - Space for Innovation in Rail - Vídeň

6. února 2019 - Shift2Rail Info Day - Brusel

31. ledna 2019 - Seminář k projektu „Nová mobilita“

14. - 17. ledna 2019 - WASHINGTON, D.C. - Transport Research Board

6. prosince 2018 - VÍDEŇ - European Rail Freight Day

19. června 2018 - Workshop „The Future of Rail Research and Innovation Dialogue“

17. - 18. května 2018 - Účast na výroční konferenci Žesnad, Špindlerův mlýn

24. - 27. dubna 2018  - TEN-T Days Ljubljana

23. dubna 2018 - Brusel - Rail Forum Europe Event: Shift2Rail 2.0 - The next chapter for rail research & innovation in Europe

14. - 16. dubna 2018 - TRA 2018 - Transport Research Arena - Vídeň

5. - 6. dubna 2018 - Railway conference Pardubice


1. března 2018 - Workshop k rozvoji Shift2Rail ve spolupráci s Podvýborem pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. (youtube - https://www.youtube.com/watch?v=sht88FfTQa4 )

20. února 2018 - UNIFE-CER AWARD - Brusel

7. prosince 2017 - European Rail Freight Day - Vídeň

4. prosince 2017 - Regionální Info Day k projektům Shift2Rail - Vídeň (program zde), registrace na zbylých 5 volných míst je možná do 26.11.2017 na emailu ing. Miroslav Haltuf / miroslav.haltuf(zav)hcomp.eu

29. října - 2. listopadu 2017 - ITS WORLD Congress Montreal - prezentace.

10.-12. října 2017 - INNORail Budapešť konference - prezentace.

3.-4. října 2017 - Railway PRO investment Summit v Bukurešti - prezentace.

5.-6. července 2017 - Kolín nad Rýnem - Konference. "The Future of Transportation" s prezentací

19.-22. června 2017
- Štrasburk - prezentac Evropského kongresu ITS


31. května - 2. června 2017
- Lipsko - International Transport Forum 2017 Summit

27.-28. dubna 2017 - Malta - UNIFE+UITP Semináři v rámci maltského předsednictví

21. dubna 2017
- kolokvium ŽelAktuel v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

30. - 31. března 2017 - Železniční konferencE v Pardubicích

21. 3. 2017 Praha -  jednání Shift2Rail States Representatives Group.

IRFC 2017 (International Rail Forum&Conference) - Praha
21. - 24. března 2017  v Praze, v Clarion Congress hotelu se konala tradiční akce, na které se potkává odborná i laická veřejnost s politickými představiteli a diskutují se otázky rozvoje železniční dopravy. Podrobnosti o akci najdete zde.
H-Comp Consulting se na akci spolupodílí a Ing. Haltuf vystoupí s přednáškou. Detaily události naleznete zde.

14. prosince 2016 - Neveřejná přednáška Ing. Miroslava Haltufa, na téma „Jak správně řídit evropské projekty“ - Bratislava Ministerstvo  dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

13. prosince 2016 se uskutečnil v pořadí již druhý workshop, tentokrát byl pořádán pod patronací MŠMT České republiky. Je společnou akcí ČR, Slovenska a Rakouska a jeho cílem je přiblížit témata Open Call 2017 a umožnit firmám, univerzitám a výzkumným organizacím vytvářet konsorcia a vyhledat partnery. Ing. Haltuf jako zástupce ČR v Shift2Rail SRG bude celou akci moderovat. Počet účastníků z ČR je omezen na 20 osob.
Shift2Rail 2nd Regional Workshop dedicated to Open Calls 2017 - Brno

9. prosince 2016
se konala tradiční akce, na které se diskutovaly významné aktivity spojené s rozvojem železniční nákladní dopravy v Evropě: v rámci akce došlo k jednání s dopravci a zástupci Evropské komise.
European Rail Freight Day - VídeňPřednáška pro IRR JRE
3. 10. 2016 - Tokio - Na pozvání výzkumného ústavu IRR JRE se uskutečnila přednáška na téma evropská politika železničního výzkumu a inovací, rámcové programy EU a Shift2Rail; 4. železniční balíček, liberalizace v železniční dopravě a interoperabilita.


INNOTRANS 2016
19. - 23. 9. 2016 - Berlín - Účast v různých pracovních skupinách, například k cyber security, TAP/TAF TSI a setkání s významnými představiteli Evropské komise, EUAR, UNIFE a dalších organizací.


Shift2Rail SRG - 5. řádné zasedání
15. 9. 2016 - Ing. Haltuf kandidoval na funkci předsedy SRG pro druhé funkční období.


TEN-T Days a GRFC (Global Rail Freight Conference)
20. - 24. 6. 2016 - Rotterdam - v rámci konferencí se ing. Haltuf setkal s předními představiteli evropských institucí a sektorových organizací.


11. světový kongres železničního výzkumu - (11th World Congress on Railway Research)
30. 5. - 2. 6. 2016 - Milano - ing. Haltuf moderoval sekci „OP_15 - Passenger flow management, facilities and services“ a v sekci OP_31: Economics and policy přednesl prezentaci na téma “RESEARCH STRATEGIES FOR TRANSPORT".


Seminář OSŽD „Telematické aplikace pro mezinárodní nákladní a osobní dopravu“ - (OSJD “Seminar on Telematics applications for international freight and passenger traffic“)
24. 5. - Poprad - prezentace Ing. Haltufa, předsedy Shift2Rail States Representatives Group, o významu výzkumných a inovačních aktivit a implementace TAF/TAP TSI z pohledu členského státu EU.


TRA 2016 (Transport Research Arena)
18. - 21. 4. 2016- Warszawa - Miroslav Haltuf prezentoval výzkumné a inovační aktivity v dopravě z pohledu členského státu EU z pozice předsedy Shift2Rail States Representatives Group.


Železniční konference 2016 - Železniční projekty 21. století
24. 3. 2016 - Pardubice - prezentace a propagace Shift2Rail (ing. Haltuf)


9th World Congress on High Speed Rail
24. 7. 2015 - Tokio
Ve dnech 7. až 10. července se konal 9. světový kongres UIC o vysokorychlostní dopravě. S prezentací "Innovative IT solutions for passenger rail transport" v sekci Customers/Marketing/Distribution vystoupil Miroslav Haltuf . Dalšími prezentujícími z ČR byli ing. Antonín Blažek (Výzkumný ústav železniční) a Rostislav Fajkoš společně s Jakubem Weimannem z GHH-Bonatrans. Pokud máte zájem o prezentaci Miroslava Haltufa, kontaktujte nás.

NOVINKY