Untitled Page
Plánované:

Ve spolupráci s firmou LEVEL  připravujeme projekt v rámci H2020 SME Instrument Phase 1 s podáním 7.února 2018.

FORMICA - Feasibility study of a new multipurpose railfreight concept (vlastní návrh projektu H-COMP Consulting) - H2020 SME INSTRUMENT. Projekt nebyl schválen k podpoře, bude přepracován podle doporučení hodnotitelů a podán podle pravidel znovu v dalším termínu.

Probíhající: 1. výzva - IT2Rail - externí odborný konzultant a poradce jednoho z členů konsorcia;

Ukončené:
  2. výzva - LISEU;  - projekt nebyl schválen k finanční podpoře
HORIZON2020