Untitled Page
Výstavba bezpečné, moderní integrované železniční sítě je jednou z hlavních priorit EU. Železnice se musí stát konkurenceschopnější a nabízet vysoce kvalitní, end-to-end služby, které nebudou omezeny státními hranicemi.
Evropská agentura pro železnice byla zřízena s cílem pomoci vytvořit tento integrovaný železniční prostor (SERA) o posílení bezpečnosti a interoperability.
Agentura také působí jako systémový orgán pro projekt Evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS), který byl zřízen k vytvoření jedinečných standardů pro řízení železniční dopravy v celé Evropě.

Od 16. 6. 2016 došlo ke změně názvu. Evropská agentura pro železnice (ERA) byla přejmenována na Agenturu Evropské unie pro železnice (EUAR) a současně postupným procesem bude její role změněna do role systémové autority.www.era.europa.eu
EUAR (původně "ERA")