Untitled Page
Od svého založení v roce 2001, ERRAC vytvořil řadu významných a vlivných dokumentů, jako je například společná strategie pro evropské železniční výzkum - Vize 2020, SRRA - Strategický plán železničního výzkumu a jeho aktualizovanou verzi z roku 2007, Systíém příměstských a regionálních železnic v Evropě , systémy Light Rail a metra v Evropě, Železniční výzkum v Evropě, porovnání jednotlivých členských států, Porovnání veřejných výzkumných programů s ERRAC SRRA a dalších. Nejnovější zveřejněný dokument platformy je RailRoute 2050, udržitelná páteř jednotného evropského dopravního prostoru, jehož cílem je poskytnout počáteční aktualizaci strategické vize ERRAC v přípravě programu Horizon 2020.
ERRAC publikoval celou sadu „Roadmaps“ prostřednictvím projektu ERRAC Roadmap (2009-20123) financovaných ze 7. rámcového programu výzkumu EU (FP7). Všechny dokumenty jsou k dispozici pro veřejnost. Projekt FOSTER RAIL (2013-2016) podporuje platformu při ve vývoji nové úplné a kompletní vize pro železnici, počínaje železničním Business scénářem a Strategií výzkumného a inovačního programu (SRRIA).www.errac.org
ERRAC
ERRAC
    UNIFE
    UN ECE
    ERA
    Consulting