Untitled Page
V souvislosti s činnostmi v programech vědy, výzkumu a inovací se naše činnost zaměřuje také do oblasti spolupráce s mezinárodními organizacemi, které jsou hlavními tvůrci evropského dopravního výzkumu a které vytvářejí strategické rámce pro směřování výzkumu a inovací v oblasti IT, cyber security, dopravy a logistiky nejen v Evropě. Jednou z našich hlavních aktivit ale je poradenská činnost, v které chceme pomáhat českým subjektům při zapojování se do mezinárodních aktivit.
AKTIVITY